POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.DE1753.PL

Zakres stosowania 

 

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do strony internetowej www.de1753.pl (Strona internetowa). Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do gromadzenia, wykorzystywania i innych form przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony internetowej JACOBS DOUWE EGBERTS PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa (Spółka). Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu poszanowania prawa użytkownika do prywatności i bezpieczeństwa przekazywanych przez niego danych osobowych.

Niekiedy Strona internetowa może udostępniać łącza do stron innych spółek lub organizacji. Należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności tych stron, ponieważ mogą one różnić się od Polityki prywatności niniejszej Strony.

Kto jest odpowiedzialny za dane? 

 

Spółka jest podmiotem prawnym odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników niniejszej Strony.

 

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

 

W przypadku gdy użytkownik rejestruje się na stronie lub w inny sposób się z nami kontaktuje, prosimy go o podanie danych osobowych, tj. nazwisko, adres, kraj zamieszkania i adres e-mail. Takie informacje pozwalają Spółce:

 • kontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem, odpowiadając na jego wiadomości lub zapytania lub, po uprzedniej zgodzie użytkownika, wysyłając informacje na temat naszych produktów;
 • zarządzać zamówieniami produktów oraz je realizować;
 • zarządzać kontem użytkownika;
 • zarządzać udziałem użytkownika w konkursach, promocjach, ankietach lub innych funkcjach Strony internetowej;
 • przeprowadzać badania rynku i udoskonalać naszą pracę.

 

Możemy również prosić o podanie w kwestionariuszu dodatkowych nieobowiązkowych informacji na temat użytkowania naszych produktów. Korzystamy z tych informacji w celu przeprowadzenia badań rynku i udoskonalenia naszej pracy.

 

Przetwarzamy także dane techniczne, takie jak adres IP komputera użytkownika, nazwa domeny i hostingu, z którego użytkownik korzysta, aby połączyć się z Internetem, dzień i godzina wizyty na Stronie oraz adres strony internetowej, która przekierowała użytkownika na naszą Stronę. Dane te są niezbędne do umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcji Strony internetowej, pomiaru ruchu na Stronie oraz zwiększenia ergonomii Strony. W tym celu używany także ciasteczek.

 

 

Jak zbieramy dane osobowe? 

 

Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe w różny sposób, na przykład:

 • zapisując się na nasz biuletyn informacyjny;
 • komunikując się drogą mailową, telefoniczną lub pocztową z Centrum Obsługi Klienta;
 • rejestrując produkt (na stronie internetowej lub wysyłając pocztą uzupełnioną kartę odpowiedzi dołączoną do produktu);
 • uczestnicząc w promocjach, wydarzeniach, konkursach lub wypowiadając się na forum elektronicznym; lub
 • kupując produkt lub usługę bezpośrednio na Stronie internetowej.

Jak udostępniamy dane osobowe? 

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim w sposób inny niż podany poniżej.

Spółka może udostępnić dane osobowe użytkownika zewnętrznym operatorom lub agentom wykonującym określone czynności przetwarzania w imieniu Spółki. Spółka nakłada na operatorów obowiązek należytej ochrony danych osobowych użytkowników.

W przypadku rejestracji na stronie Spółki w celu zakupienia produktów innej firmy przekażemy tej firmie informacje rejestracyjne. Prosimy zauważyć, że dalsze korzystanie z informacji rejestracyjnych przez firmę będzie podlegało polityce prywatności tamtej firmy.

Spółka sprzedaje niekiedy (część) działalności innemu podmiotowi. Przeniesienie prawa własności może wiązać się z przekazaniem danych osobowych nowemu właścicielowi.

Ponadto, przekażemy dane osobowe użytkowników, jeśli jest to wymagane przez prawo, w celu zapobiegania oszustwom lub ich zwalczania, w przypadku konieczności rozstrzygania sporów lub z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny, która w danych okolicznościach przeważa nad zasadą ochrony prywatności, jak na przykład bezpieczeństwo działalności lub personelu.

Otrzymywanie informacji 

Chcielibyśmy wysyłać użytkownikom informacje na temat naszych produktów, które mogą ich zainteresować, za pośrednictwem m.in. poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji, ale jedynie po otrzymaniu od użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Decyzja użytkownika o niewyrażeniu zgody nie wpłynie na informacje wcześniej przekazane za pośrednictwem różnych formularzy kontaktowych lub innych kont użytkownika.

Użytkownik zachowuje możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji handlowych dotyczących naszych produktów poprzez:

 • wybranie opcji „Zrezygnuj z otrzymywania informacji handlowych” w stopce wiadomości mailowych;
 • zmianę preferencji komunikacyjnych na stronie użytkownika dostępnej po zalogowaniu.

Uwaga: po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych o naszych produktach ze względu na czas przetwarzania i harmonogram dystrybucji użytkownik może jeszcze przez jakiś czas otrzymywać biuletyny.

 

Jak chronimy dane osobowe?

Chronimy dane osobowe użytkowników za pomocą wielorakich środków, tj. zabezpieczone formularze rejestracyjne, kodowanie danych, ograniczanie dostępu do danych osobowych.

Transfer danych 

 

Należy mieć świadomość, że jednostki biznesowe odpowiedzialne za sprzedaż i marketing produktów Douwe Egberts® należą do grupy JDE. Tym samym dane osobowe mogą być przekazywane w ramach grupy JDE. Spółka podjęła odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych.

 

Ciasteczka

 

Używanie na niniejszej Stronie internetowej „ciasteczek”, czyli małych plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, wymaga uprzedniego uzyskania jego zgody. Pomaga to zidentyfikować komputer użytkownika przy kolejnej wizycie. W przypadku korzystania z „internetowego koszyka” ciasteczka pozwalają na bieżąco uaktualniać stan zakupów.

 

W przypadku braku zgody na ciasteczka należy przeczytać sekcję „Pomoc” przeglądarki internetowej użytkownika oraz zgodnie z instrukcją zablokować ciasteczka lub uruchomić funkcję ostrzegania przed zapisaniem plików na dysku. Jednak bez akceptacji ciasteczek użytkownik może nie mieć dostępu do wszystkich funkcji Strony.

 

Dzieci 

 

Niniejsza Strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci. Dzieci nie mogą udostępniać swoich danych osobowych Spółce bez pisemnej zgody jednego z rodziców lub prawnych opiekunów, który zapoznał się wcześniej z Polityką prywatności.

 

Zmiany polityki

 

Od czasu do czasu niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Tym samym zachęcamy do bieżącego sprawdzania Polityki. Ostatnie zmiany w Polityce wprowadzono dn. 01.07.2015.

 

Pytania i informacje zwrotne

 

Prosimy o przesyłanie pytań i uwag odnoszących się do prywatności na adres privacy@jdecoffee.com.

Co więcej, w każdej chwili możliwe jest uzyskanie dostępu do danych osobowych w celu ich sprostowania i/lub usunięcia w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub nieistotne dla wymienionych celów. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, wskazując przy tym swoje nazwisko, firmę oraz adres.