BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY

KAWA I HERBATA

Douwe Egberts jest czuje się w obowiązku, aby produkować kawę i herbatę z zachowaniem zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. W dzisiejszych czasach to niezwykle ważne ze względu na środowisko i rosnące potrzeby społeczne. Zasoby naturalne stale się wyczerpują, a zmiany klimatu to poważny problem. 

POPYT NA ŚWIECIE STALE ROŚNIE

W ostatnich latach wielu rolników i plantatorów zrezygnowało i wycofało się z upraw kawy, podczas kiedy na świecie popyt na te produkty znacząco wzrósł.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ HERBATA I KAWA

Jak dokładnie powinna wyglądać zrównoważona produkcja kawy i herbaty? W tej chwili możemy się tylko domyślać, ale mamy kilka pomysłów. Po pierwsze, środowisko oraz klimat będą chronione podczas uprawy i przetwarzania tych produktów. Ponadto, staramy się tworzyć łańcuch wartości, w którym wszyscy będą uczestniczyć w poprawie warunków życia. Po trzecie, kawa i herbata są uznawane za istotne "narzędzia" do budowania spójności społecznej i zrównoważonego społeczeństwa.


To nie tylko nasze silne marki i wieloletnie doświadczenie, to zdecydowanie nasz personel, ma największy wpływ na to, jak zmieniać rynek kawy i herbaty. To oni są naszymi ambasadorami. To dlatego pozwalamy im doświadczyć i poznawać kawę i herbatę na wiele różnych sposobów, starając się stworzyć entuzjastyczną atmosferę pracy. Wspieramy ich przedsiębiorczość oraz odwagę, co owocuje wynikami.